Dalam muqadimah penulis memohon kepada Allah, lindungilah kami dari fitnah yang menyesatkan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Langgengkanlah keamanan dan kestabilan pada negeri kami dan seluruh negeri kaum muslimin, Semoga Engkau memberikan hidayah kepada para pemimpin kami ke jalan yang Engkau cintai dan di riddhoi, Wahai Dzat Maha Dermawan.

Ada beberapa surat dan ayat-ayat dalam Al-Qura’an yang menyatakan tentang shodaqoh, dan satu kami cantumkan diantaranya surat Al-Baqoroh ayat 261 – 263, yang menyebutkan :

“ Perumpamaan ( Nafkah yang dikeluarkan oleh ) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang munumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan ( ganjaran ) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas ( karunia-Nya ) lgi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi aa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti ( perasaan si penerima ), mereka memperoleh pahala disisi Robb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha penyantun.”

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengupas masalah shodaqoh diriwayatkan para sahabat juga tidak sedikit, ada sebanyak 47 hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW sekalipun yang meriwayatkan banyak sahabat semuanya menyinggung pada pada persoalan sodaqoh. Ternyata persoalan sodaqoh betul betul menyiratkan betapa luar biasanya dampak yang ditimbulkannya, dari sekian banyak hadis Nabi yang dapat menjadi bahan renungan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda :

“ Tiada hari yang dilewati oleh semua hamba kecuali pada pagi harinya ada dua malaikan turun. Kemudian salah satu dari malaikan tersebut berkata, ‘ Ya Alloh, berilah ganti kepada orang yang berinfak.’ Sedangkan malaikat yang satunya lagi berucap, ‘ Ya Allah hilangkanlah harta orang yang tidak mau bersodaqoh ( bakhil ) ”.

Menurut Imam Ibnul Qoyyim rohmatullah, sesungguhnya shodaqoh memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk menolak berbagai bencana seklipun pelakunya orang kafir /pendosa, dholim, atau bahkan orang kafir. Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantaraan shodaqoh itu.
Ada dua macam hukum- shodaqoh,
1. Yang disodaqohkan harta yang baik dengan diperolehnya dengan cara yang baik.
2. Orang yang bersodaqoh hendaknya orang yang kaya, orang miskin tidak layak..
Yang terakhir di dalam buku, “Shodaqoh memang ajaib “, merangkum beberapa kisah orang-orang yang bersodaqoh dengan bukti kehebatannya sebanyak 32 kisah,
 

Leave a Reply.