Kunci dari diterimanya amal shaleh yang kita lakukan adalah keikhlasan kepada Allah SWT. Ihlas beramal kepada Allah semata agar memperoleh kecintaan serta kridhaan Allah SWT.
Betapapun ikhlas harus menyertai setiap amal setelah mengikat niat. Macam ikhlas yang paling agung adalah jika seseorang beramal secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang lain.
25 Pahala amal shaleh dalam kehidupan diantaranya:
pahala mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah, pahala ilmu, pahala wudhu, pahala adzan, pahala membangun dan menjaga mesjid, pahala menuju mesjid, pahala sholat, pahala sedekah, pahala berpuasa, pahala haji dan umrah, pahala zikir dan do'a, pahala berbuat baik dalam kehidupan, pahala berbuat baik kepada kedua orang tua, pahala silahturahmi, pahala berbuat baik kepada anak yatim, pahala berbuat baik diantara kaum muslimin, pahala berbaik sangka kepada Allah, pahala menjenguk orang sakit, pahala bersabar, pahala melayat jenazah dan menshalatinya, pahala memamahi Al-Qur'an, pahala berjihat di jalan Allah, pahala mencintai karena Allah, pahala memakmurkan bumi dengan tanaman, pahala bersikap lunak dan mencari yang halal.

Seseorang itu diberi pahala atas niat dan amalnya. Jika seseorang melakukan suatu amal dengan niat yang benar, maka ia akan memperoleh dua pahala sekaligus. Apabila seseorang telah berniat, ada keinginan dalam hatinya untuk melakukan suatu amal kebaikan, namun ternyata ia tidak sanggup, maka baginya beroleh satu pahala.
 

Leave a Reply.